Annie Burman

Affilierad Forskare i latin vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
annie.burman[AT-tecken]lingfil.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är klassisk filolog och antikvetare. Mitt nuvarande forskningsprojekt, CESU (Corpus of Etruscan Squeezes at Uppsala) har som syfte att katalogisera och digitalisera Uppsalaprofessorn Olof August Danielssons etruskiska avklappningssamling.

Jag är Bernadottestipendiat (2021, Kungl. Vitterhetsakademien) och har även fått stipendium för CESU-projektet av Iris Jonzén-Sandblom och Greta Jonzéns stiftelse.

Jag skrev min doktorsavhandling, De Lingua Sabina: A Reappraisal of the Sabine Glosses, vid University of Cambridge, för vilken jag erhöll min PhD år 2018. Jag har en BA (2011) och en MPhil (2012) från University of Cambridge, och en magister i historia (2013) från Uppsala universitet. Min forskning ägnas åt förromerska språk i Italien, antik tvåspråkighet, lingvistisk klassifikation av fragmentariska språk, romersk antikvarisk språkforskning under republiken och tidig kejsartid och etnisk identitet i antika Italien. Jag är även intresserad av sentida uppfattningar om antiken, tidigmodern europeisk språkforskning och svensk göticism.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09