Sara Samara

Amanuens vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
sara.samara[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Anställd som amanuens vid Institutionen för didaktik, pedagogik och utbildningsstudier (EDU). Studerar Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i Historia och Engelska.

- Samordnare för amanuenserna på EDU studenttorg

- Ledamot i Sektion Läras styelse.

- Studentrepresentant i Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, arbetsutskott, valberedningen och beredningsgruppen för det pedagogiska priset.

Jobbar på Studenttorget, hus 14, plan 1.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sara Samara
Senast uppdaterad: 2021-03-09