Lauri Viitasaari

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Sannolikhetsteori och kombinatorik

E-post:
lauri.viitasaari[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 2890
Besöksadress:
Rum ÅNG 64118 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lauri Viitasaari
Senast uppdaterad: 2021-03-09