Ellika Schalling

Professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Logopedi

E-post:
ellika.schalling[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 4644
Mobiltelefon:
073-4697217
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Sedan september 2021 anställd som professor i logopedi vid Uppsala universitet med förenad anställning som logoped vid Akademiska sjukhuset. Jag arbetar med forskning och undervisning med fokus på tal- och språkstörningar vid förvärvade hjärnskador och neurologisk progredierande sjukdom. I olika projekt utvecklas och utvärderas metoder för bedömning och intervention. Symptomprofiler och förändringar efter intervention undersöks också i relation till resultat från hjärnavbildningsstudier.

Logopedexamen vid Karolinska Institutet 1986 och Masterexamen i logopedi vid Boston University, USA, 1992. Doktorsexamen i logopedi vid Karolinska Institutet 2007 med en avhanding med titeln: ”Speech, Voice, Language and Cognition in Spinocerebellar ataxia (SCA)". Docent i logopedi vid Karolinska Institutet 2018. Professor i logopedi vid Uppsala universitet sedan 1 september 2021.

Forskningen fokuserar på tal-, röst-, och språkfunktion hos personer som drabbas av neurologisk sjukdom eller skada. Symtom karaktäriseras och relateras till neuroradiologiska fynd. Bedömningsmetoder, även gällande kommunikativ delaktighet utvecklas, och effekter av logopediska insatser studeras. Utvärdering görs av en ny gruppbehandling (HICommunication) som utvecklats för personer med Parkinsons sjukdom och tal- och kommunikationssvårigheter. I ett annat projekt undersöks effekter av ett program för intensivträning vid förvärvad språkstörning (afasi). Implementering av intensivrehabilitering av afasi enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke studeras också. Röstanvändning i vardagssituationer, överensstämmelse mellan data från inspelningar i studiomiljö och vardagssituationer samt effekter av feedback gällande röststyrka studeras med en bärbar röstackumulator hos personer med Parkinsons sjukdom.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ellika Schalling
Senast uppdaterad: 2021-03-09