Anna Sarri Krantz

Universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
anna.sarrikrantz[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Anna Sarri Krantz är fil. dr i socialantropologi och arbetar idag som lärare på rektorsutbildningen vid Uppsala universitet. Hon har en bakgrund som skolledare på gymnasiet och gymnasielärare i svenska och historia. I dagsläget är hennes primära forskningsintresse inriktat mot rektorers pedagogiska ledarskap men också det svenska skolväsendets demokratiuppdrag samt förskolors och skolors arbete med de aktiva åtgärderna mot diskriminering.

Nyckelord: rektor pedagogiskt ledarskap demokratiuppdrag aktiva åtgärder distribuerat ledarskap

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Sarri Krantz
Senast uppdaterad: 2021-03-09