Anna Sarri Krantz

Universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
anna.sarrikrantz[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Anna Sarri Krantz är fil. dr i socialantropologi och arbetar idag som lärare på rektorsutbildningen vid Uppsala universitet. Hon har en bakgrund som skolledare på gymnasiet och gymnasielärare i svenska och historia. I dagsläget är hennes primära forskningsintresse inriktat mot rektorers pedagogiska ledarskap men också det svenska skolväsendets demokratiuppdrag samt förskolors och skolors arbete med de aktiva åtgärderna mot diskriminering.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Sarri Krantz
Senast uppdaterad: 2021-03-09