Valerie Levine

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
valerie.levine[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
079-3594487
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Gästforskare vid Institutionen för farmaci, Molekylär galenisk farmaci

Mobiltelefon:
079-3594487
Besöksadress:
Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 580
751 23 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09