Bitao Dong

Postdoktor vid Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi

E-post:
bitao.dong[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA

Postdoktor vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

Telefon:
018-471 3138
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Bitao Dong
Senast uppdaterad: 2021-03-09