Maria Refors Legge

Postdoktor vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
maria.refors.legge[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7461
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Maria Refors Legge är jurist och forskare med inriktning mot offentlig rätt och utbildningsrätt. Hon undervisar på juristutbildningen, lärarutbildningen och på rektorsutbildningen.

Jag är doktorand i offentlig rätt med inriktning mot utbildningsrätt och barnrätt vid Stockholms universitet (disp. datum 2021-10-21) samt universitetsadjunkt med inriktning mot rättsvetenskap (offentlig rätt och utbildningsrätt) vid Uppsala universitet.

Jag knuten till Barnrättscentrum och Institutet för Utbildningsrätt. Barnrättscentrum är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Stockholms universitet som har en inriktning mot rättsliga frågor som rör barn och barns rättigheter. Institutet för Utbildningsrätt är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Uppsala universitet som har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området i Sverige. Institutet verkar, med utgångspunkt i den breda vetenskapliga universitetsmiljön, för att rättsvetenskapliga och närbesläktade frågor, med fokus på skola och högskola, belyses på ett för landet fruktbart sätt.

Min forskning ligger inom det offentligrättsliga området och är inriktad mot utbildningsrätt och barnrätt. Mitt avhandlingsprojekt handlade om skolornas ansvar för kränkande behandling (s.k. mobbning) med fokus på skollagens effektivitet, New Public Management (NPM) och juridifiering. Jag har skrivit artiklar om lärares våld mot elever, elevers våld mot elever, möjligheten för kommunala huvudmän att delegera beslut till skolans personal samt skolmyndigheternas tillsyn över skolan.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Refors Legge
Senast uppdaterad: 2021-03-09