Ivana Bragman

Universitetsadjunkt vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
ivana.bragman[AT-tecken]nck.uu.se
Telefon:
070-1679991
Mobiltelefon:
070-1679991
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kort presentation

Universitetsadjunkt i mäns våld mot kvinnor med inriktning på socialt arbete, Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Kursledare för kursen Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp. Jag arbetar även som projektledare för NCKs högskolepedagogiska uppdrag som genomförs i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten.

Tog socionomexamen vid Uppsala universitet 2018.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ivana Bragman
Senast uppdaterad: 2021-03-09