Lena Hjelmstam

Adjungerad universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
lena.hjelmstam[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Fil mag i engelska och franska, förstelärare på Sandagymnasiet, Huskvarna, adjungerad adjunkt vid Uppsala Universitet

Internationell koordinator, ansvarig för Erasmusansökningar och utbyten på Sandagymnasiet

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lena Hjelmstam
Senast uppdaterad: 2021-03-09