Jens Sjölund

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi, Systemteknik

E-post:
jens.sjolund[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 7840
Besöksadress:
Rum ÅNG 103163 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

As of August 2021, I’m a WASP assistant professor in Artificial Intelligence (AI) at the Department of Information Technology at Uppsala University. My research interests are primarily in the intersection of machine learning, optimization and control.

Please refer to my personal home page for more information.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jens Sjölund
Senast uppdaterad: 2021-03-09