Tommie Petersson

Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
tommie.petersson[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Timlärare vid Filosofiska institutionen, Praktisk filosofi; Anknutna

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 627
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i utbildningssociologi, ansluten till forskarskolan Assessment of Knowledge in Educational Systems (ASSESS) och medlem i Uppsala Studies of History and Education (SHED). Min undervisning bedrivs på de olika lärarutbildningarna och i ämnena praktisk- och teoretisk filosofi samt utbildningssociologi.

Vidare är jag även ordförande i Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet (UDR) och ledamot i Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden samt fakultetens arbetsutskott.

Nyckelord: utbildningshistoria kvantitativa metoder filosofididaktik betyg

Jag är legitimerad gymnasielärare och har mångårig erfarenhet som lärare i sociologi, filosofi, historia och religionskunskap. Vidare har jag författat högstadieläromedel inom SO-ämnena för Bonnier Education AB. Jag har även skrivit kursboken Filosofididaktik - Filosofiundervisning i teori och praktik (2021) riktad till filosofilärarstudenter. Sedan 2015 har jag också varit verksam som lärarutbildare och jag var tidigare anställd som adjunkt i pedagogik på Lärarutbildningen vid Södertörns högskola. Understundom engagerar jag mig i den offentliga utbildningsdebatten.

Mina forskningsintressen är centrerade kring skolprestationer och betygsresultat kopplat till frågor om fördelning och social differentiering ur framförallt geografiska och organisatoriska perspektiv.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Tommie Petersson
Senast uppdaterad: 2021-03-09