Mathias Lundberg

Associerad Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Barn- och ungdomspsykiatri

E-post:
mathias.lundberg[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Leg Läkare, docent, specialist i psykiatri. Anställd som överläkare på BUP öppenvård med subspecialisering inom affektiv sjukdom, bipolär sjukdom och psykossjukdomar med sjukdomsdebut för 18 år ålder.

Forskningsområde: experimentel psykiatri, sjukdomskaraktäristika vid tidigt insjuknade i psykostillstånd

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09