Anton Ösgård

Doktorand i sociologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
anton.osgard[AT-tecken]ibf.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Doktorand vid Sociologiska institutionen, Doktorander

E-post:
anton.osgard[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Mitt avhandlingsarbete som började hösten 2020 syftar till att utforska alternativa, icke-vinstdrivande sätt att organisera sig kring, finansiera och uppföra bostäder i stor skala i Sverige och på så sätt möta bostadskrisen – både utbuds- och prismässigt.

Avhandlingen har fyra primära fokusområden, historisk och politisk kontext ur vilka civilsamhällesinitiativ för bostadsbyggande uppstår, politiska mål och ideologi, urban aktivism, organisation och finansiering.

×

Nyckelord: housing urban sociology civil society organizations activism urbansociologi civilsamhälle boende bostäder och samhälle

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anton Ösgård
Senast uppdaterad: 2021-03-09