Roland Almqvist

Professor (Tjänstledig) vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
roland.almqvist[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 5603
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Tjänstledig:
- 2023-12-31

Kort presentation

Roland Almqvist är professor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Han undervisar i redovisning och ekonomistyrning på både grund- och avancerad nivå.

Akademiska meriter: ED, docent

Rolands forskning har huvudsakligen varit inriktad på styrning i den offentliga sektorn med ett särskilt fokus på effekter av New Public Management (NPM) i offentliga organisationer. Rolands aktuella forskning fokuserar på nästa fas i styrningen inom den offentliga sektorn och han undersöker frågan "vad kommer efter NPM?". Hans forskning har resulterat i bokpublikationer samt vetenskapliga artiklar i tidskrifter som Accounting, Auditing and Accountability Journal, Critical Perspective on Accounting och Public Administration.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Roland Almqvist
Senast uppdaterad: 2021-03-09