Jessica Sandervig

Ekonom vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Administration

E-post:
jessica.sandervig[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-471 6081
Besöksadress:
MTC-huset
Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kort presentation

Jag arbetar med utbildningsprogrammen för Barnmorskeprogrammet och Biomedicinska analytikerprogrammet samt kurser tillhörande Hälsovetenskap och e-hälsa.

Budget och projektekonomi för forskargrupperna i: Reproduktionsbiologi, Klinisk Obstetrik, Reproduktiv Hälsa, Hälsovetenskap och e-hälsa samt e-hälsa & hälsodata.

Nyckelord: administration ekonomi administration ekonom

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jessica Sandervig
Senast uppdaterad: 2021-03-09