Erik Bowall

Doktorand vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
erik.bowall[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kort presentation

Mitt projekt är inriktat på att studera de fundamentala processer som bygger upp litiumjonbatteriers så kallade SEI, "solid electrolyte interphase". Fokus just nu ligger på att validera beräkingsverktyg (främst DFT-koder vs semiempiriska metoder) för användning inom de system jag studerar, genom att jämföra beräknade strukturer, energier, dipolmoment etc. Systemen består generellt av litiumsalter, organiska lösningsmedel och tillsatser.

Läs mer om gruppen på http://www.teoroo.kemi.uu.se/

Nyckelord: batteries dft battery research theoretical chemistry computational chemistry electrolytes ase cp2k gfn-xtb sei

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erik Bowall
Senast uppdaterad: 2021-03-09