Hélène Breton

Forskare vid Institutionen för geovetenskaper, Mineralogi, petrologi och tektonik

E-post:
helene.breton[AT-tecken]geo.uu.se
Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Mina forskning använder röntgendiffraktion spridning för att undersöka beteendet hos enkla materia vid extrema tryck och temperaturer med hjälp av diamantcell. Jag är en frekvent användare av synkrotronljuskällor i Europa. Senast har mina intressen skiftat till användningen av dynamisk kompressionsteknologi med hjälp av diamantceller med piezo-aktuatorer vid synkrotron för att utföra strukturella studier av materia bortom de nuvarande gränserna för statisk kompressionsvetenskap.

Nyckelord: x-ray diffraction crystal structure thermodynamics pressure diamond anvil cell equation of state applied mineralogy green technology

Postdoktoral högtryck fysik, Uppsala Universitet, 2020-nu

Postdoktoral högtrycksmineralfysik, Edinburgh University, Storbritannien, 2017-2019

Doktorand, Glasgow University, Storbritannien (Mineralogi & Planetära Vetenskaper), 2013-2018

Master, ETH Zürich, Schweiz (Mineralogi och Geokemi), 2010-2012

Kandidat, Paul Sabatier University of Toulouse, Frankrike (Geologi och miljövetenskap), 2007-2010

Jag studerar högtrycks- och hög-/låg temperatur tillstånden hos materia i laboratoriet för att hantera frågor av vetenskapligt och tekniskt intresse.

Jag är intresserad av material som är relevanta för naturliga system som planetariska interiörer och meteoriter samt för teknologier som nya termoelektriska material. Jag utvecklar och använder statiska och ultrasnabba metoder för att skapa, upprätthålla och studera materias extrema tillstånd längs och genom jämviktsfasgränser. Dessa metoder använder diamant-städcellen (statisk kompression) och piezoakuatorer (dynamisk kompression) för att generera extrema tryckförhållanden. För detta besöker jag internationella anläggningar för tillgång till synkrotronstrålning och andra specialinstrument. Genom att kombinera diamant-städcellen med antingen laseruppvärmning eller kraftfulla kryostater, karakteriserar jag de grundläggande egenskaperna hos material inklusive kristallfaser, struktur och styrka samt elasticitetsmoduler och undersöker hur extrema förhållanden kan hjälpa oss att förstå de tidiga stadierna av planeternas bildning.

Mina nuvarande forskningsintressen fokuserar på kvasikristaller som nu finns i naturen, inklusive kolhaltiga kondriter (de äldsta meteoriterna i vårt solsystem). Dessa inkluderar förståelse av de dramatiska geologiska processerna som är ansvariga för bildandet av kvasikristaller i det tidiga, avlägsna solsystemet (troligen under stötchocker bland asteroider) och klargörande av primära korrelationer mellan aperiodisk struktur och fysikaliska egenskaper och fenomen i kvasi-periodiska kristaller (dvs. termiska och elektroniska transportegenskaper) som visar stor potential för miljövänliga tekniska tillämpningar såsom termoelektrisk energiomvandlingsteknik.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Hélène Breton
Senast uppdaterad: 2021-03-09