Kristina Engwall

Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, Lärare och forskare

E-post:
kristina.engwall[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 5221
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Kristina Engwall disputerade år 2001 i historia vid Örebros universitet med avhandlingen ”Asociala och imbecilla”. Kvinnorna på Västra Mark 1931-1967. Därefter arbetade hon som forskare under drygt tio år på Institutet för Framtidsstudier. År 2008 började hon som forskningsledare med inriktning mot funktionshinder på FoU Södertörn. Hon blev docent i historia år 2010. Från 2012 har hon varit chef för FoU Södertörn och senare FoU Nordväst. År 2020 anställdes Kristina Engwall som lektor på Cesar.

Akademiska meriter: Docent

Pågående forskningsprojekt:

"Digitala Dagliga Verksamheter. Det digitala språnget och dess effekt på individer med IF:s rätt till inkludering och delaktighet i skuggan av covid-19", 2021-2024, Forte.

”'Individens behov i centrum' (IBIC), en metod och modell för att administrera och utföra insatser inom socialtjänsten – ett kritiskt perspektiv", 2021-2024, Forte.

"Döden på Vipeholm. En undersökning om vården av 'osnygga obildbara sinnesslöa' och möjlig medveten dödssvält", 2021-2024, VR, projektledare Elin Bommenel, Lunds universitet. Döden på Vipeholm – ett forskningsprojekt | Historiska museet (lu.se)

"Matchning i praktiken – om konsten att hitta rätt hem till rätt barn vid familjehemsplacering", 2021-2023, Forte, projektledare Ann-Sofie Bergman.

Avslutade forskningsprojekt:

"Förutsättningar för digital daglig verksamhet", 2021 i samverkan med Danvikstull dagliga verksamhet, Verifiering för samverkan, Uppsala universitet.

”Barnperspektivet inom korttidsvistelse LSS”, 2018-2019, FoU Södertörn, tillsammans med Lill Hultman.

”Vuxna med utvecklingsstörning i föräldrahemmet – kritik mot svensk funktionshinderpolitik?” 2013-2017, Forte.

”Frivillig barnlöshet” 2009-2011, FAS.

”Barndom och arbete” 2005-2006, FAS, tillsammans med Gunilla Halldén, Ingrid Söderlind, Mats Sjöberg och Tobias Samuelsson.

”Drömmen om den rätta” 2002-2004, del av programstöd från FAS.

”Barn, behov och brist” 2002-2004, Institutet för Framtidsstudier, tillsammans med Ingrid Söderlind.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kristina Engwall
Senast uppdaterad: 2021-03-09