Thomas Wimark

Universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
thomas.wimark[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
018-471 7377
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

FD, Docent

Han/hans/honom

Min forskning handlar om flyttningsmönster, migration, segregation och marginaliserade grupper. Mina studier undersöker hur segregation påverkar individers livslopp och hur normativa synsätt påverkar HBTQ+personer. Studierna baseras på registerdata och kvalitativa data. Jag sitter med i redaktionskommittén för tidskriften Gender, Place & Culture.

Jag undervisar om kvantitativa metoder och samhällsplanering och handleder uppsatser som faller inom mina forskningsområden.

Nyckelord: gender and sexuality migration residential segregation

- Aktuella anslag

Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) ”Konsekvent asylprövning av asylsökande som åberopar sexuell läggning och könsidentitet som asylskäl?”, Projektledare, 2021-2024

Europeiska Unionen (EU) Marie Sklodowska-Curie (MSCA) ”Solidarity in diversity”. Deltagande forskare, 2021-2025

- Tidigare anslag

Riksbankens Jubileumsfond “Lyckliga gatan? Geografisk polarisering och social sammanhållning i dagens Sverige”. Deltagande forskare, 2019-2021

Riksbankens Jubileumsfond “Bekönade rum – mångdimensionella vandringar i staden”. Deltagande forskare, 2017-2020

Stockholms läns landsting “Integration or åtskillnad? En studie om mobilitet och mångfald i Stockholm”. Deltagande forskare, 2017-2019

Stockholms läns landsting “Metoder och verktyg för sociala nyttoberäkningar”. Projektledare 2016

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Thomas Wimark
Senast uppdaterad: 2021-03-09