Maria Wallstam

Doktorand i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
maria.wallstam[AT-tecken]ibf.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Doktorand vid Kulturgeografiska institutionen

Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Wallstam
Senast uppdaterad: 2021-03-09