Christian Glaser

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
christian.glaser[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Rum Å12142 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

I’m an astroparticle physicist with a special interest in high energy neutrinos and cosmic ray. My work focuses on developing the radio technique to measure cosmic rays and neutrinos. I am involved in experiments in the Arctic, Antarctic and Argentina. My work includes theoretical modeling of the radio emission as well as the extraction of the cosmic-ray and neutrino properties from measurements with a special interest in deep-learning.

www.c-glaser.de

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Christian Glaser
Senast uppdaterad: 2021-03-09