Christian Glaser

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
christian.glaser[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Rum Å12142 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

I’m an astroparticle physicist with a special interest in deep learning and high energetic cosmic rays and neutrinos. My work focuses on developing the radio technique to measure cosmic rays and neutrinos. I am involved in piloting a radio array in Antarctica for neutrino detection with the ARIANNA experiment, the RNO-G detector in Greenland currently under construction, and designing the next-generation radio detector for IceCube-Gen2 at the South Pole.

www.c-glaser.de

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Christian Glaser
Senast uppdaterad: 2021-03-09