Derek Garfield

Administratör vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för studentservice

E-post:
derek.garfield[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 3032
Mobiltelefon:
070-4250224
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv.1
Postadress:
Box 536
751 21 UPPSALA

Nyckelord: administratör

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Derek Garfield
Senast uppdaterad: 2021-03-09