Monika Tomar

Doktorand vid Institutionen för kemi - Ångström, Syntetisk molekylär kemi

E-post:
monika.tomar[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmslaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Monika Tomar
Senast uppdaterad: 2021-03-09