Lisa Larsson

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Medicinsk teknik

E-post:
lisa.m.larsson[AT-tecken]uu.se
Mobiltelefon:
076-1188006
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lisa Larsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09