Jörgen Hellberg

Administrativ chef vid Matematiska institutionen

E-post:
jorgen.hellberg[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3066
Besöksadress:
Rum ÅNG 14216 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jörgen Hellberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09