Douglas Almond

Gästprofessor vid Nationalekonomiska institutionen, Professorer och lektorer

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Personal Webpage:

http://www.nber.org/~almond

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Douglas Almond
Senast uppdaterad: 2021-03-09