Qian Shi

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Medicinsk teknik

E-post:
qian.shi[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3493
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Organoid formation using acoustic forces on-chip

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Qian Shi
Senast uppdaterad: 2021-03-09