Ioanna Misheva Blasko

Doktorand vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
ioanna.blasko[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
018-471 2548
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Ioanna Blasko är doktorand i kulturgeografi. Hennes forskningsintressen inkluderar flyktingmigration och integration. Doktorandprojektet undersökter arbetsmarknadsintegrationen av högkvalificerade flyktingar i Sverige, med ett fokus på ingenjörer från Syrien.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09