Elin Berggren

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
elin.berggren[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

In my research I use Photoelectron Spectroscopy to study electronic structures of interfaces and surfaces, focusing on the fundamentals of energy transfer in solid materials. To understand the structure and electronic properties of these materials, I use synchrotron based spectroscopic methods such as X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), Angular-Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) and Hard X-ray Photoelectron Spectroscopy (HAXPES).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Elin Berggren
Senast uppdaterad: 2021-03-09