Matilda Hällback

Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
matilda.hallback[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2479
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Föräldraledig t.o.m. november 2023.

Jag är doktorand i matematikdidaktik och är intresserad av socio-politiska frågor relaterade till algebraundervisning på gymnasienivå i Sverige.

En del av forskarskolan RelMaS (Relevancing Mathematics and Science education) - en nationell forskarskola för lärarutbildare.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Matilda Hällback
Senast uppdaterad: 2021-03-09