Andrey Tibajev

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

E-post:
andrey.tibajev[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Andrey Tibajev är doktor i etnicitet och migration och arbetar som postdoktor vid det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet MigraMed som analyserar värdekonflikter i vården gällande reproduktion, migration och sociala normer.

Hans forskningsintressen är inom migration och integration av utrikes födda, samt av surveyundersökningar och kvantitativa metoder.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Andrey Tibajev
Senast uppdaterad: 2021-03-09