Mojgan Chabok

Doktorand Leg läkare vid Centrum för klinisk forskning, Västmanland

E-post:
mojgan_8[AT-tecken]yahoo.se
Telefon:
021-175300073-5055645
Besöksadress:
Ingång 29
Västmanlands sjukhus Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09