Karin Westlund

Ekonom vid Institutionen för kemi - Ångström, Verksamhetsstöd

E-post:
karin.u.westlund[AT-tecken]kemi.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999489
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

Kort presentation

Ekonom

Ansvarig för följande program:

  • Oorganisk kemi, 13960
  • Syntetisk molekylär kemi, 13980
  • Molekylär biomimetik, 13930

Projektredovisning, Betalkortshantering, Budget, Prognos, Bokslut, Finansiella analyser, Ekonomisk rapportering och Avtalshantering. (Fakturor och Reseräkningar hanteras av Kristina Hansson)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karin Westlund
Senast uppdaterad: 2021-03-09