Karin Westlund

Ekonom vid Institutionen för kemi - Ångström, Verksamhetsstöd

E-post:
karin.u.westlund[AT-tecken]kemi.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999489
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

Kort presentation

Ekonom

Ansvarig för följande program:

Oorganisk kemi 13960

Syntetisk molekylär kemi 13980

SwedNESS 13990

Budget, Prognos, Finansiella analyser, Månadsstängning, Ekonomisk rapportering och Bokslut. Betalkortshantering, Reseräkningar och kund- och leverantörsfakturor.

(Betalkortshantering, reseräkningar & fakturor inom SwedNESS hanteras av Camilla Dann.)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karin Westlund
Senast uppdaterad: 2021-03-09