Karin Westlund

Ekonom vid Institutionen för kemi - Ångström, Verksamhetsstöd

E-post:
karin.u.westlund[AT-tecken]kemi.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999489
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

Kort presentation

Ekonom

Oorganisk kemi, 13960
Fakturor, Reseräkningar, Budget, Prognos, Finansiella analyser, Ekonomisk rapportering, Bokslut och betalkortshantering.

Syntetisk molekylär kemi, 13980
Fakturor, Reseräkningar, Budget, Prognos, Finansiella analyser, Ekonomisk rapportering, Bokslut och betalkortshantering.

Molekylär biomimetik, 139300,139301
Fakturor, Reseräkningar, Budget, Prognos, Finansiella analyser, Ekonomisk rapportering, Bokslut och betalkortshantering.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karin Westlund
Senast uppdaterad: 2021-03-09