Moritz Hirsbrunner

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
moritz.hirsbrunner[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research is focused on the investigation of Li- and Na-ion battery materials by means of synchrotron based methods like x-ray absorption spectroscopy (XAS) and resonant inelastic x-ray scattering (RIXS). The goal is to implement an in-situ/operando setup to gain new insight in the interactions between the battery components (anode, electrolye, cathode) by observing the battery during operation.

Nyckelord: x-ray science resonant inelastic x-ray scattering lithium ion batteries battery research sodium ion batteries

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Moritz Hirsbrunner
Senast uppdaterad: 2021-03-09