Daria Belotcerkovtceva

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
daria.belotcerkovtceva[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am a Ph.D. student under the supervision of Professor Venkata Kamalakar Mutta on Quantum Material Device Group. My research interest is the charge and spin transport in CVD graphene-based devices with a scope on surface charge transfer doping. To develop projects, I am responsible for fabricating graphene-based devices, charge and spin electrical transport measurements, also AFM and Raman spectroscopy for structure characterization. Please visit our team's homepage for more information.

Nyckelord: graphene advanced nanodevices graphene spintronics

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Daria Belotcerkovtceva
Senast uppdaterad: 2021-03-09