Linglu Hong

Projektassistent vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Infektioner och immunitet; Dan I Andersson

E-post:
linglu.hongi[AT-tecken]imbim.uu.se
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 582
751 23 UPPSALA

Forskningsassistent vid Institutionen för materialvetenskap, Medicinsk teknik

E-post:
linglu.hong[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09