Emanuel Åhlfeldt

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
emanuel.ahlfeldt[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6564
Mobiltelefon:
073-4697610
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09