Ann Steiner

Professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

E-post:
ann.steiner[AT-tecken]littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är professor med inriktning mot litteratursociologi och föreståndare för Avdelningen för litteratursociologi.

Min forskning är inriktad mot litteratur och samhälle med studier om bland annat värdering av litteratur, bokmarknadens och förlagens utveckling, populärlitteratur, flickors läsning, ljudböcker för barn och den globala bokmarknaden.

Den pågående forskningen är inriktad på den samtida bokmarknadens omvandling och konsekvenserna för böcker och läsning.

Nyckelord: förlagsstudier ljudböcker bokmarknad bokmarknadens digitalisering läsforskning populärlitteratur

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ann Steiner
Senast uppdaterad: 2021-03-09