Carlos Guerrero Bosagna

Universitetslektor vid Institutionen för organismbiologi, Fysiologi och miljötoxikologi

E-post:
carlos.guerrero.bosagna[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC
Norbyvägen 18 A
Postadress:
Norbyvägen 18 A
752 36 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

The general research interest within my group is to investigate how environmental exposures of a variety of sources (nutrition, contaminants, stress) interfere with developmental and epigenetic mechanisms and can consequently be involved in phenotypic and epigenetic variation later in life. Additionally, the ability of germline epigenetic modifications to be transmitted transgenerationally and influence genetic variability in subsequent generations.

Nyckelord: epigenetics evolution functional genomics epigenomics environment transgenerational epigenetic inheritance

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Ted-Ed video: What is Epigenetics?

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Lab website at Uppsala University

List of Pub Med publications

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carlos Guerrero Bosagna
Senast uppdaterad: 2021-03-09