Mohammad Mehdi Mohammadi

Doktorand vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; Meteorologi

E-post:
mohammad.mohammadi[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 83620498-108362
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
612 67 Visby

Doktorand vid Institutionen för geovetenskaper, Vindenergi

E-post:
mohammad.mohammadi[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 8362
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Optimization of loads and power generation for wind turbines in Swedish condition

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mohammad Mehdi Mohammadi
Senast uppdaterad: 2021-03-09