Julia Brummer

HR-generalist vid HR-avdelningen, HR-enhet Vetenskapsområden; Verksamhetsnära HR stöd vetenskapsområden

E-post:
julia.brummer[AT-tecken]uu.se
Telefon:
073-4697542018-471 4475
Mobiltelefon:
073-4697542
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

HR-generalist vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
julia.brummer[AT-tecken]uu.se
Mobiltelefon:
073-4697542
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

HR-generalist vid Engelska institutionen

Mobiltelefon:
073-4697542
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Julia Brummer
Senast uppdaterad: 2021-03-09