Mahsa Jamadi Khiabani

Postdoktor vid Institutionen för kemi - Ångström, Makromolekylär kemi

E-post:
mahsa.jamadi[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mahsa Jamadi  Khiabani
Senast uppdaterad: 2021-03-09