Ashley Sendell-Price

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am a population geneticist and evolutionary biologist based in Leif Andersson's lab. Using NGS techniques I study the genomic-level changes that take place during the speciation process, using Atlantic herring, South Pacific silvereyes and Darwin’s finches as model species. I am particularly interested in the incipient changes that take place following the establishment of new populations.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ashley Sendell-Price
Senast uppdaterad: 2021-03-09