Eliel Camargo-Molina

Post doc. vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
eliel.camargo-molina[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Forskare vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)

E-post:
eliel.camargo-molina[AT-tecken]swedishcollegium.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 2
752 38 Uppsala
Postadress:
Thunbergsvägen 2
752 38 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Eliel Camargo-Molina
Senast uppdaterad: 2021-03-09