Patrik Bjärterot

Kort presentation

B5:2

Nyckelord: bioinformatics maldi-ms mass spectromentry spatial mass spectrometry

Kandidatexamen i Biomedicin, Karolinska Institutet, 2015-2018

Mastersexamen i Molekylära Tekniker inom Livsvetenskaperna, gemensamt program mellan Karolinska Institutet, Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, 2018-2020

Doktorand, avbildande masspektrometri, Uppsala Universitet : 2021-Pågående

Automatiserad analys av stora datamängder

Artificiell Intelligens inom avbildande masspektrometri

Tillämpad bildanalys

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Patrik Bjärterot
Senast uppdaterad: 2021-03-09