Seyed Alireza Tavakoli

Doktorand vid Matematiska institutionen, Analys och partiella differentialekvationer

E-post:
alireza.tavakoli[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3106
Besöksadress:
Rum ÅNG 74109 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Seyed Alireza Tavakoli
Senast uppdaterad: 2021-03-09