Taisiia Morozova

Doktorand vid Matematiska institutionen, Sannolikhetsteori och kombinatorik

E-post:
taisiia.morozova[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3224
Besöksadress:
Rum ÅNG 14142 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09