Darius Dramburg

Doktorand vid Matematiska institutionen, Algebra, logik och representationsteori

E-post:
darius.dramburg[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3281
Besöksadress:
Rum ÅNG 14235 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am a PhD student under supervision of Martin Herschend in the Algebra and Representation Theory group at Uppsala University. I completed my M.Sc. in mathematics at RWTH Aachen University.

Currently, I am studying n-representation infinite algebras and their preprojective algebras in the context of higher Auslander-Reiten theory. More generally, I am interested in (higher) homological algebra, representation theory, algebraic geometry and the interplay of these areas.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Darius Dramburg
Senast uppdaterad: 2021-03-09