Darius Dramburg

Doktorand vid Matematiska institutionen, Algebra, logik och representationsteori

E-post:
darius.dramburg[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3281
Besöksadress:
Rum ÅNG 14235 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Darius Dramburg
Senast uppdaterad: 2021-03-09