Vilhelm Agdur

Doktorand vid Matematiska institutionen, Sannolikhetsteori och kombinatorik

E-post:
vilhelm.agdur[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3106
Besöksadress:
Rum ÅNG 14213 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Doktorand vid Matematiska institutionen, Statistik, AI och data science

E-post:
vilhelm.agdur[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3106
Besöksadress:
Rum ÅNG 14213 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i matematik, specifikt inom diskret sannolikhetsteori, samt tillämpningar på AI/ML.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Vilhelm Agdur
Senast uppdaterad: 2021-03-09